Bảng giá vé tàu hỏa Đà Nẵng đi Huế

  1. Giảm hỏa Đà Nẵng đi Huế cho đoàn, hoặc đặt khứ hồi
  2. Bán tết Đà Nẵng đến Huế
  3. Là đại lý lâu năm kinh nghiệm , sẽ giúp bạn mua vé đơn giản trong dịp lễ tết vv…

Bảng giá: Vé tàu lửa Ga Đà Nẵng đi Ga Huế

Giá vé trong 30 ngày, kéo xuống dưới để chọn ngày bạn muốn đi

– Khoảng cách: 110km – Mỗi ngày có khoảng: 6 chuyến/ngày
Mã tàu Chổ ngồi – Giá Thời gian đi – đến
SE6
Ga Đà Nẵng đi Ga HuếĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (70.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (80.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (90.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Mềm Điều Hòa (liên hệ)
03:04AM – 05:33AM
Tổng thời gian đi: 2 tiếng – 29 phút
SE22
Ga Đà Nẵng đi Ga HuếĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (70.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (90.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (90.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (120.000 đ)
06:41AM – 10:04AM
Tổng thời gian đi: 3 tiếng – 23 phút
TN2
Ga Đà Nẵng đi Ga HuếĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (70.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (80.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (90.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (100.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (110.000 đ)
09:25AM – 12:33PM
Tổng thời gian đi: 3 tiếng – 8 phút
SE2
Ga Đà Nẵng đi Ga HuếĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (90.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (100.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (110.000 đ)
12:46PM – 15:23PM
Tổng thời gian đi: 2 tiếng – 37 phút
SE4
Ga Đà Nẵng đi Ga HuếĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Mềm Điều Hòa (120.000 đ)
14:13PM – 16:39PM
Tổng thời gian đi: 2 tiếng – 26 phút
SE20
Ga Đà Nẵng đi Ga HuếĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Nằm Mềm Điều Hòa (110.000 đ)
18:55PM – 21:25PM
Tổng thời gian đi: 2 tiếng – 30 phút

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *