Bảng giá vé tàu từ ga Vinh đi Nha Trang

Hiện nay, ga còn là một di tích lịch sử. Bảng giá Vinh đi Ga Nha Trang là một nhà … 2, SE2, Nha Trang, Vinh, Ghế ngồi cứng điều hòa, 560.000. 3, SE2, Nha Trang … Cai tăng mạnh · Chỉ mất 10 năm để máy bay ‘giết’ tàu hỏa?
Vé tàu hỏa Vinh đi Nha Trang Khoảng cách: 996km. Tần suất: 5 chuyến/ngày. Xem các tàu chiều về từ Nha Trang đi Vinh, Lộ trình từ Vinh đến Nha Trang được phục vụ bởi 4 các chuyến tàu rời đi từ tới ga của Vinh và đến tới ga của Nha Trang. Có thẻ mua một vé tàu với giá trung, Nha Trang, 21h42 … Tra cứu Bảng giá vé và giờ tàu hỏa vinh đi nha trang: Hiện nay chúng tôi đã cập nhật bảng giá vé và giờ tàu cho các tuyến sau: Xin … Từ ga: Vinh, lúc: 04:12, Hiện nay, ga còn là một di tích lịch sử. Bảng Vinh đi Ga Nha Trang là một nhà … 2, SE2, Nha Trang, Vinh, Ghế ngồi cứng điều hòa, 560.000. 3, SE2, Nha Trang … Cai tăng
mạnh · Chỉ mất 10 năm để máy bay ‘giết’ tàu hỏa?
Bảng giá: Bảng giá vé tàu lửa Vinh đi Nha Trang chạy nhanh thống nhất
– Khoảng cách: 1045km – Mỗi ngày có khoảng: 5 chuyến/ngày
Mã tàu Chổ ngồi – Giá Thời gian đi – đến
SE1
Vinh đi Nha Trang chạy nhanh thống nhấtĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (810.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (1,000.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (1,100.000 đ)
01:37AM – 21:15PM
Tổng thời gian đi: 19 tiếng – 38 phút
SE3
Vinh đi Nha Trang chạy nhanh thống nhấtĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (liên hệ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (590.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (800.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (1,000.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (1,100.000 đ)
03:32AM – 22:04PM
Tổng thời gian đi: 18 tiếng – 32 phút
SE7
Vinh đi Nha Trang chạy nhanh thống nhấtĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (470.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (500.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (560.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (890.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (1,010.000 đ)
12:08PM – 08:28AM
Tổng thời gian đi: 20 tiếng
SE5
Vinh đi Nha Trang chạy nhanh thống nhấtĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (500.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (560.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (690.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (880.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (1,090.000 đ)
15:11PM – 10:49AM
Tổng thời gian đi: 19 tiếng
TN1
Vinh đi Nha Trang chạy nhanh thống nhấtĐặt câu hỏi
Ngồi Cứng (440.000 đ)
Ngồi Cứng Điều Hòa (490.000 đ)
Ngồi Mềm (liên hệ)
Ngồi Mềm Điều Hòa (630.000 đ)
Nằm Cứng Điều Hòa (760.000 đ)
Nằm Mềm Điều Hòa (860.000 đ)
21:05PM – 18:34PM
Tổng thời gian đi: 21 tiếng

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *