Giảm giá dành cho HK mua vé tập thể tuyến Hà Nội – Lào Cai

Về quy định trả vé: Vé đã mua, nếu không đi tàu, Quý khách được trả vé trong thời gian từ 24 tiếng trở lên trước giờ tàu chạy. Phí trả vé là 10% tổng số tiền vé đã mua.


Đối với đoàn khách đi tàu chiều Hà Nội – Lào Cai (các tàu SP1, SP3, SP7, LC3):
– Hành khách mua vé từ 10 người đến 50 người: bán bằng 97% giá vé hiện hành.

– Hành khách đi từ 51 người đến 100 người: bán bằng 95% giá vé hiện hành.

– Hành khách đi từ 101 người trở lên: bán bằng 93% giá vé hiện hành.

Đối với đoàn khách đi tàu chiều Lào Cai- Hà Nội (các tàu SP2, SP4, SP8, LC4):
– Hành khách mua vé từ 10 người đến 19 người: bán bằng 93% giá vé hiện hành.

– Hành khách đi từ 20 người đến 50 người: bán bằng 90% giá vé hiện hành.

– Hành khách đi từ 51 người đến 70 người: bán bằng 87% giá vé hiện hành.

– Hành khách đi từ 71 người đến 100 người: bán bằng 85% giá vé hiện hành.

– Hành khách đi từ 101 người trở lên: bán bằng 80% giá vé hiện hành.

Về quy định trả vé: Vé đã mua, nếu không đi tàu, Quý khách được trả vé trong thời gian từ 24 tiếng trở lên trước giờ tàu chạy. Phí trả vé là 10% tổng số tiền vé đã mua.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *